PROJEKT        OM       KONTAKTARKEOLOGS


MATERIAL
Fynd vid gruva.

IDÉ
Idén var tredelad. Vi ville analysera vilka fynd vi kunde göra på en ca 10 kvm stor yta. Vi ville också sortera dessa material för att ge dem betydelse. Vi ville även återställa de 10 kvm som de kom ifrån.

FORM
Genom att ordna objekt gav vi dem mening. Något som tidigare var skräp blev istället något vackert och behagligt att titta på.

SAMMANHANG
Projektet utfördes som del av ett materialresidens på Ställbergs gruva under sommaren 2019.

Running on Cargo