PROJEKT        OM       KONTAKTGÅENDE TRIANGEL


MATERIAL
Furu 1000x125x25 mm planka.

KONCEPT
Temat för uppgiften var RÖRELSE och det skulle bli något man kunde sitta på. Jag valde att arbeta med en form som skulle se ut som att den är ute och går.

FORM
Utförandet begränsades av mängden material som fick användas. Det var inte tillåtet att lägga till eller ta bort något material. Min sittmöbel utformades av en limträskiva och jag undersökte hur jag kunde få det att se ut sm att den var ute och gick. Det blev en studie i vinklar och för stabiliteten la jag till en triangel som kunde stöda upp figurens svaga knän.

SAMANHANG
Uppgiften utfördes på Stenebyskolans utbildning trähantverk och möbelsnickeri. Projekt 1, plankan.


Running on Cargo