PROJEKT        OM       KONTAKTGRANN GRANNPALLMATERIAL
Sits furu, ben björk.

KONCEPT
Fler och fler bor tätt men ensamhushållen ökar. Historiskt har ens­amhet betytt livsfara. Gemenskap har varit en framgångsfaktor mot rovdjur och yttre hot. Vid ensamhet förbereder sig kroppen för hot och ett varningssystem som ska driva oss mot gemenskap startar. Det skickar ut ett stresshormon som skadar kroppen. Kan leda till demens, hjärt och kärlsjukdomar och cancer.Risken att dö i förtid ökar med 32%. Man har med hjärnrönken kunnat visa att smärtsys­temen är mer aktiva vid ensamhet och dämpas vid gemenskap.

Jag ville skapa ett föremål som skulle kunna vara ett medel ur ens­amhet. Det blev grannpallen som ska stå mellan två grannars dörrar och skapa förutsättningar för möten.

FORM
Enligt Wikipedia är slöjd “icke yrkesmässig tillverkning av föremål, handarbete, manufaktur. Slöjdföremål förknippas starkt med kulturella och individuella uttryck.”

Enligt Jonatan Malm, slöjdkonsulent:

“slöjdandet är ett konstant pågående samtal.”

“slöjd är.. ..ett lämpligt motgift i en tid som frossar i individualism

Jag tycker att slöjd är något unikt som kommer ur en männis­kas handarbete. Det slöjdade föremålet lägger till en person till föremål. Hen som har skapat det finns också där. Handarbetet talar till användaren och berättar om hur det är skapat. Bara att en av grannarna använder pallen är alltså ett möte mellan den och dess skapare, dvs mig.

Därför var det viktigt att pallen skulle ha ett slöjdat och handarbetat uttryck. Allt virke är färskt och endast handverktyg har använts. Till exempel stock till sits och ben klövs med klyvyxa och kilar.

SAMANHANG
Uppgiften utfördes på Stenebyskolans utbildning trähantverk och möbelsnickeri under en slöjdvecka..


Running on Cargo