PROJEKT        OM       KONTAKTENKLA FORMERMATERIAL OCH MÅTT
Kub: Björk, 88x88x88 mm
Kon: Björk, 3d faner, höjd 80, bas 80, topp 48
Plugg: höjd 30, bredd 4

KONCEPT
Jag vill arbeta med enkla grundformer. Kuben och konen. Jag hade utforskat kuben i tidigare projekt ”litet bord med låda” och utfor­skade konen genom att svarva ett antal koner som jag sedan kunde använda som form för 3d faneren.

FORM
Formen skulle vara så enkel som möjligt och samtidigt förstärka ljudet i telefonen. Det var viktigt att förstärkaren skulle se bra ut i separerat tillstånd.

SAMANHANG
Uppgiften utfördes på Stenebyskolans utbildning trähantverk och möbelsnickeri. Veckoworkshop med gästlärare Luka Jelusic.

Running on Cargo