PROJEKT        OM       KONTAKTKVARTERERET TJURHORNET


Projektet utfördes under min anställning på Landskapslaget AB.

Kvarteret tjurhornet, Bolidenplan, Stockholm. Utfor­mades och projekterades av Landskapslaget AB. Beställare: Brostaden AB. Projektet utfördes 2017.

UTGÅNGSPUNKTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
xxx

xxx    

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ
xxxx

TILLGÄNGLIGT TRÄDÄCK
xxx
Running on Cargo

Foto och illustration Landskapslaget AB, Klara Isling