PROJEKT        OM       KONTAKTMÖBLERA BRUKET


MATERIAL
Återbrukat och/eller närproducerat material.

VANDRING RUNT BRUKET
Vi vill skapa en vandring runt Fengefors bruk som är öppen för besökare av bruket både under högsäsong och lågsäsong. Längs vandringen skapas och byggs olika aktiveringar. En eller ett par av dessa aktiveringar blir vårat projekt.

Vandringen skulle kunna vara ett permanent pågående projekt där medlemmar i Not Quite och inbjudna makers och konstnärer bygger sina egna aktiveringar längs vandringen. Aktiveringarna kan vara temporära eller permanenta. De kan innehålla alla möjliga typer av material. Det kan vara rena konstobjekt eller objekt med tydliga funktioner.

Som en tidig förstudie har vi gjort en observering­spromenad runt bruket. Vi såg fantastiska platser och många möjliga områden som skulle kunna ingå i projektet.

KATALYSATORPROJEKT
Som katalysator för projektet utformar och bygger vi ett eller ett par av de första objekten längs van­dringen. Se förslag på möjliga objekt i illustrationen till vänster

Vi vill gestalta och bygga träkonstruktioner. Vi tyck­er att det skulle vara intressant att aktivera en eller ett par platser kring bruket som idag


SAMMANHANG
Projektet är ett idéprojekt.


Running on Cargo