PROJEKT        OM       KONTAKTMUR


MATERIAL
Sten från gruvdrift

IDÉ
Jag ville med mina händer under en kort stund skapa en mur. 

FORM
Muren är en låg och kort kallmur med utsikt mot gruvans byggnader. Vid sidan om muren står ett litet träd. På sikt kan de bli en viloplats med skugga i ett annars kargt och stenigt landskap.

SAMMANHANG
Projektet utfördes som del av ett materialresidens på Ställbergs gruva under sommaren 2019

Running on Cargo