PROJEKT        OM       KONTAKTNOT QUITE BUTIKSENTRÉ


MATERIAL
Närproducerad gran.

IDÉ
Vi arbetade med ledorden skog och fabrik. Vi ville arbeta med återbrukade och/eller närproducerade material.

FORM
Not Quites butiks saknade en tydlig utformning av entren som kunde leda besökare in i butiken och vidare in i på området. Tanken var att tydligt annonsera butiken och samtidigt skapa förutsättningar för andra funktioner kopplade till butiken. Till exempel möjlighet för besökare att hänga utanför butiken och att få information om vad bruket har att erbjuda.

Vi valde att arbeta helt i lokalt producerad gran. Dels granstörar som vi gallrade i skogen och granvirke som kommer från Vida skogs industrisåg i Nössemark.

Med granstörarna arbetade vi med handverktyg och använde eld för att böja toppparna. Vi arbetade intuitivt och störarna som ställdes i rader blev basen till utformningen och det som tydligt annonserade butiken. Med störande skapade vi en slags rumslighet som platsen tidigare hade saknat.

Granvirket fick bli ett brokigt möblemang som vi byggde på enklast möjliga sätt. Små lådor som kunde fylla flera olika funktioner, sittplatser, blomlådor och informationsytor.

SAMMANHANG
Projektet utfördes tillsammans med Chrisse Karlsson som en del av ett residens på Not Quite, Fengersfors bruk, under sommaren 2019. 

Vida skog Nössemark sponsrade med granvirke.

Granstörarna fick vi ta hos skogsägarna Leif Aronsson, Inger Vintfjärd och Kerstin Grundberg.


Running on Cargo