PROJEKT        OM       KONTAKT

OM KILS


KILS är ett landskapsarkitektur-, snickeri-, konst och konsthantverkföretag som drivs av Klara Isling LAR/MSA.

LANDSKAP+TRÄ
Jag vill kombinera mina två kompetenser landskap och trä. Jag vill gestalta och bygga i utemiljöer. Av trä. För människor. 

Min kombination av kunskaper skulle kunna kallas för arkitektonisk slöjd eller möblerat landskap eller träutredning (till skillnad från träinredning).

Jag kan också arbeta som landskapsarkitekt eller snickra möbler.

LANDSKAPSARKITEKT LAR/MSA
Jag är utbildad landskapsarkitekt LAR vid Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp och KTH arkitek­tur Stockholm. Jag började arbeta som landskapsarkitekt 2011 och har ingående erfarenhet av gestaltning och projektering av konceptuella och platsspecifika projekt i offentliga rum, såsom torg, parker och aktivitetsytor.

Jag har tidigare varit anställd på Landskapslaget AB och Nivå Landskapsarkitektur AB.

MÖBELSNICKERI TRÄHANTVERK
Jag har gått en konst- och kulturutbildning i Möbelsnickeri och trähantverk på Stenebyskolan, Dals Långed. Undervisnin­gen bedrivs i projektform där undersökande, hantverksskicklighet och gestaltningsförmåga tränas. Centralt i utbildningen är den kreativa processen som genomsyras av lekfullhet och risktagande.

SAMMANHANG
KILSs bas, verkstad och kontor finns på Fengersfors bruk i Dalsland. Men kan också lika gärna finnas på andra platser i Sverige och världen.

Jag är en del av konstnärskooperativet Not Quite som finns på Fengersfors bruk.

KILS samarbetar gärna med andra verksamma och är tex en del av trion HIK. www.hik.se Ett hantverkskollektiv med inriktning mot utemiljö.

På Fengersfors bruk finns även kulturcentrumet Not quite där konstnärer och hantverkare av skilda slag har sina ateljéer och verkstäder. Där finns också konsthallar, galleri, butik och café. www.notquite.se

KLARA ISLING CV

Running on Cargo