PROJEKT        OM       KONTAKTRAKT


MATERIAL
Rymd eller borttagen alsly.

IDÉ
Idén var att skapa en gång genom ett stort parti med alsly. Vi ville visa på slyns kompakthet och kontrasten mellans dess vara och inte vara.

FORM
Gången blev ca 100 m lång och startade i en glänta på en höjd med ett vackert pilträd i mitten. Den avslutades med en hög med kvadratmeterstora stenar som lyste vitt i gångens slut.

SAMMANHANG
Projektet utfördes som del av ett materialresidens på Ställbergs gruva under sommaren 2019.

Running on Cargo