PROJEKT        OM       KONTAKT
RAKT/KURVIGT


MATERIAL
Papper olika tjocklekar, trä från spillbingen.

KONCEPT
xxx

FORM
xxx

SAMMANHANG
xxx


Running on Cargo