PROJEKT        OM       KONTAKTSABBATSBERGS FRUKTTRÄDGÅRD


UTGÅNGSPUNKTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Restaurering och återskapande av historisk anläggning. Fruktträdgård från 1700-talet och trädgård ritad av Ulla Bodorf 1940-talet.

ÖVERGRIPANDE IDÉ
xxx

DETALJ
xxx

SAMMANHANG
Beställare AFA fastigheter via Nyréns arkitektkontor 2019 .

Running on Cargo