PROJEKT        OM       KONTAKTSNÖSÄTRA STÄLLVERK


Projektet utfördes under min anställning på Landskapslaget AB.

Snösätra ställverk, Högdalen, Stockholm. Utfor­mades och projekterades av Landskapslaget AB tillsammans med Urban design. Beställare: Svenska kraftnät genom Urban design. Projektet utfördes 2016.

UTGÅNGSPUNKTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Ett ställverk skulle byggas i Högdalen på en trekantig tomt mellan xxxvägen, ett pendeltågsår, ett 50 meter högt berg och en vacker ekdunge.

Marken under ställverket behöver vara hyfsat platt och lute mot en lågpunkt i områdets södra del.

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ
Vår idé var att försöka spara så mycket av berg och ekdunge som möjligt och att ge tillbaka av den natur vi tog i anspråk.

BIOTOPER
Under ställverket skapades biotoper för pollinerare som annars har svårt att hitta gynnsamma förhållanden. Det bestod av olika typer av sand och grusbäddar som även fungerade för ställverkets verksamhet.

STAKET
Staketet runtom ställverket fick en kurvighet som medgav att natren kunde flika sig in och det blev inte en så markant skillnad mellan innanför och utanför.

NATURSTIG
Runt ställverket skulle en naturstig med olika stationer anläggas. Det kunde vara, utkiksplatsen, våtmarkerna, ektorget och grushögarna.

Running on Cargo

Illustrationer Landskapslaget AB, Klara Isling