PROJEKT        OM       KONTAKTSTORSJÖPARKEN


Projektet utfördes under min anställning på Landskapslaget AB.

Storsjöparken, är en ny aktivitetspark i Årsta, Stockholm. Utfor­mades och proejkterades Landskapslaget AB. Beställare: Exp­loateringskontoret, Stockholms stad. Projektet som innefattade gestaltning och projektering utfördes under 2014 och 2015. Parken byggdes 2016.

UTGÅNGSPUNKTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Parken ligger i förorten Årsta som är en klassisk ABC-stad byggt på 1940-talet. Storsjöparken består av en liten gräsbevuxen dalgång med buskiga bryn på båda sidor. Parken går som en grön kil mellan bebyggelsen och på sommmaren när buskagen och träden är gröna syns knappt husen runtomkring.

Projektet skulle vara en aktivitetspark för något äldre barn och ersatte en fotbollsplan som skulle rivas till följd av annan exploat­ering några kvarter bort. Tanken var dock att aktivitetsparken skulle locka till sig äldre barn som kanske inte bara ville spela fotboll utan här skulle andra aktiviteter premieras.

ÖVERGRIPANDE GESTALTNINGSIDÉ
Som övergripande koncept och gestaltningsidé skapades “bandet mot brynet”. Som handlade om att vi ville försöka bevara så myck­et som möjligt av den gröna dalgångens karaktär och fokusera ak­tivetetsytorna mot det ena brynet. Det var kring bandet mot brynet som alla aktiviter skulle fokusera. Bandet blev det som ramar in parken och kan samtidigt skapa en kontrastverkan mellan grönskan och det byggda.

BANDETS FUNKTIONER OCH MATERIAL
Bandet kunde agera låda för perennplantering, häng- och sittytor i olika nivåer, klättervägg, gömställe och bollnät bakom mål.
Bandet är av stål och pulverlackerades i en turkos färg som gör sig bra mot grönskan men samtidigt bryter av och lockar. Trädäck klättervägg och tak är organowood

Running on Cargo

PARKMARKEN FÖRE
Foto Landskapslaget AB

BANDET LÄNGS BRYNET
Illustration Landskapslaget AB, Klara Isling