PROJEKT        OM       KONTAKT


STUBBKAFFE


MATERIAL
Närproducerad furu.

KONCEPT
Projektets grundidé är att skapa massverkan och rumslighet med stubbar. Vi har tagit inspiration av andra projekt där man med små medel har skapat rum och där organiska trädformer har fått ny kontext, stubbar i grupp och stockar i massverkan.

FORM
Vi placerade ut 100 stubbar i olika storlekar runt en cirkel. Stubbarna bildade tillsammans ett rum med många möjligheter. En plats där man kan sitta i solen och dricka sitt kaffe, bara hänga, titta på evenemang, medverka i workshop, se hur man brygger kokkaffe på en stubbe.

Stubbarna har många funktioner. De fungerar som sittmöbler, bord, bardisk, takkonstruktion, spis till kokkaffe, material till workshop

SAMMANHANG
Projektet gjordes i samarbete med Chrisse Karlsson och Espen Hansen Stubbkaffet har utförts flera gånger, på
Stenebyskolans exhibit 2018 och 2019
Matfestivalen Glupsk på Dalsland 2018 och 2019 samt
Bengtsfors kommuns kulturvecka 2019.

Mötesplats Steneby har varit sponsor och Vida skog AB har sponsrat med material
Running on Cargo